Informació meteorològica  útil per a l'observador

 

Infomet - Imatge en infraroig cada 30 minuts (hora TU) Meteosat Ampliar la imatge


weather2.gif (1037 bytes)

Temperatura a Barcelona

 

 

 

  spain.gif (899 bytes)

Instituto Nacional de Meteorología INM

Servei Meteorològic de Catalunya SMC

Infomet FCR-SMC-UB

Oratgenet (l'oratge al País Valencià)

L'oratge a Mallorca

Météo France

ACOM (Associació Catalana d’Observadors Meteorològics)

Webcams de TV3

L'oratge al Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola)

Coordenades geogràfíques d'indrets catalans

Relació molt extensa d'enllaços sobre meteorologiaApplet by: Gary Nugent - http://www.nightskyobserver.com/


El Sol avui

homeg.gif (1810 bytes) mapag.gif (2370 bytes)