espai12.gif (814 bytes)

gea_petit.gif (941 bytes)

espai12.gif (814 bytes) L'OBSERVACIÓ DIÀRIA DEL SOL
trans.gif (43 bytes)
blank.gif (49 bytes)
blank.gif (49 bytes) blank.gif (49 bytes)
 

LES TAQUES SOLARS

Típicament una taca solar consta d'una regió central fosca denominada ombra o umbra, envoltada per una zona més clara o penombra consistent en filaments clars i foscs que parteixen de forma aproximadament radial de l'ombra. En promig el diàmetre de la penombra sol ser unes dues vegades i mitja més gran que el de l'ombra, però en grups molt desenvolupats pot arribar a representar fins el 80% del total de l'extensió de la taca. Si la taca és de reduïdes dimensions no posseeix penombra i en tal cas es denomina porus.

Aspecte d'una taca solar. Sobre el fons de la granulación fotosfèrica apareixen els filaments de la penombra i en el seu interior l'ombra. També són visibles alguns porus. Fotografia de J.M. Gómez. Telescopi de 15 cm, Observatori del Teide.

El què les taques semblin negres és solament un efecte de contrast; si es pogués aïllar la seva llum, una taca de dimensions moderades com per exemple del diàmetre de la Terra, malgrat la distància a que es troba el Sol de nosaltres, ens enllumenaria amb una intensitat 50 vegades superior a la de la Lluna plena. La diferència d'intensitat de les taques es deu al fet de que la seva temperatura és d'uns 2.000 graus inferior a la de la fotosfera circumdant. S'originen com a resultat de la manifestació de forts camps magnètics verticals que afloren al nivell de la fotosfera amb una intensitat entre 1.000 i 4.000 Gauss, és a dir, fins 10.000 vegades majors que el camp magnètic a la superfície de la Terra.

La grandària de les taques és molt variada, des de poc més d'un miler de quilòmetres (porus aïllat) fins més de 100.000 quilòmetres en els grups bé desenvolupats. Les taques solen aparèixer en grups; típicament un grup consisteix en dues taques de polaridad magnètica oposada, esteses en el sentit dels paral·lels, amb múltiples taquetes i porus a la part intermèdia. Seguint la classificació de Zürich, una taca ben desenvolupada passa per tots els tipus: A , B, C, D, I, F, G, H, J, per a acabar finalment en l'A, encara que això succeeix únicament en comptades ocasions. En realitat el tipus F és escàs i normalment les taques evolucionen passant del tipus I al G. És més, un alt percentatge només arriba a desenvolupar-se fins el tipus D i la majoria es queden en els estats A, B i C. Per altra banda, la durada d'una taca pot ser d'unes poques hores per a un porus, a diversos mesos per als grups més evolucionats. El naixement i posterior desenvolupament pot ser molt ràpid, passant dels tipus A, B, C, D, I fins arribar al F en una setmana o a tot estirar uns 10 dies, mentre que el declivi (pas pels tipus G, H i J) pot ser considerablement més llarg. Així, no és rar veure persistir una taca del tipus H o J durant un parell de rotacions solars.

 

CLASIFICACIÓ DE ZÜRICH DELS GRUPS DE TAQUES

Es basa en si el grup té una distribució monopolar o bipolar, en l'existència o no de penombra i en aquest últim cas de si es troba present en un o en ambdós extrems, així com amb l'extensió del grup en graus de longitud heliogràfica.

A. Porus o grup de porus (sense penombra) concentrats en 2 o 3 graus quadrats.
B Grup major de porus o porus en formació bipolar (sense penombra), alineats generalment en direcció Est-Oest. En casos particulars, a gran augment i amb excel·lents imatges es pot apreciar que alguns dels porus mostren un rudiment de penombra (uns pocs filaments).
C. Taca petita o mitjana (amb penombra) en formació bipolar amb un grup de porus.
D. Dos o tres taques amb penombra en formació bipolar i amb porus intermedis. Extensió inferior a 10°.
E Grup bipolar gran d'estructura complicada, amb penombres complexes i generalment amb gran nombre de porus i taques intermèdies. Longitud compresa entre 10 i 15°.
F Fase de màxim desenvolupament d'un grup. Taques molt extenses i complexes (generalment amb grans ombres i penombres), amb nombrosos porus. Extensió superior als 15°.
G Grup en decadència. Bipolar gran amb penombres arrodonides, amb eventuals porus intermedis. En fases més avançades d'evolució, una gran taca amb porus en formació bipolar. Dimensió superior als 10°.
H Taca unipolar amb penombra, en ocasions grup compacte de taques per subdivisió de la principal, amb alguns porus a la seva proximitat. Dimensions entre 2°5 i 10°.
J. Taca unipolar amb penombra arrodonida, o petita taca en procés de dissolució. Dimensió inferior a 2°5.

Com sigui que en ocasions les diferències d'un tipus a un altre (D i E, E i F, F i G, H i J) únicament poden establir-se per l'extensió en longitud del grup, és recomanable utilitzar una plantilla que mostri els meridians i paral·lels del Sol i per projecció determinar la grandària dels grups quina classificació pugui resultar conflictiva. D'aquesta manera s'evitaran també errors subjectius de classificació com, per exemple, el molt estès d'anotar com de tipus F les taques E "compactes". És imprescindible un bon coneixement de la classificació de Zürich abans d'iniciar-se en altres classificacions, com la de McIntosh.

Classificació de Zürich o de Waldmaier de les taques solars. Es mostren quatre exemples de cada tipus.

Aquest enllaç mostra l'aspecte diari del Sol en llum integral. Pot utilitzar-se per a identificar els grups i tipus de taques solars.


red_arrow.gif (1009 bytes)

blank.gif (49 bytes)

 trans.gif (43 bytes)Grup d'Estudis Astronòmics         

trans.gif (43 bytes)
blank.gif (49 bytes)