blank.gif (49 bytes)
logo2dor.gif (2757 bytes)
 

nom2.gif (5307 bytes)

blank.gif (49 bytes)
spain.gif (899 bytes)
casa_petit.jpg (7465 bytes)
L'Astronomia és una de les ciències que actualment gaudeix d'un més gran auge, i també una de les més populars. Tant el públic en general, com joves i estudiants senten, cada vegada més, una major necessitat de conèixer l'Univers que ens envolta.

Amb el fi de cobrir aquesta demanda creixent de la nostra societat, a l'entorn de l'Observatori Esteve Duran es va constituir la Fundació Privada Observatori Esteve Duran.

L'Observatori Esteve Duran és un dels pocs centres al món que es dediquen a satisfer simultàniament aquestes dues necessitats de la nostra societat moderna: per una banda, la investigació científica, i per l'altra, la divulgació i l'ensenyament de l'Astronomia. Per la qual cosa disposa del telescopi més gran i tècnicament més avançat de Catalunya.

blank.gif (49 bytes)

  seva_min.gif (1206 bytes)

gea_min.gif (2279 bytes)

uv_min.gif (1515 bytes)

cac_min.gif (1457 bytes)

fcr_min.gif (2276 bytes)
blank.gif (49 bytes)
blank.gif (49 bytes)

e-mail:
duranobs@astrogea.org