espai6.gif (815 bytes) esteve_p.jpg (8767 bytes)     espai6.gif (815 bytes)

         Esteve Duran i Serra
                                     1918 - 1995

trans.gif (807 bytes)
 
corba1a.gif (951 bytes)
   Inici      Pàgina anterior   

spain.gif (150 bytes)

Breu biografia

Va néixer el 19 de maig de 1918, al si d'una família de fondes arrels granollerines. Cursà Estudis primaris a l'Escola dels Germans de la Doctrina Cristiana (La Salle), Químic i Intendent Mercantil-Economista. Les seves més importants activitats professionals foren: Director Tècnic de S.A. CAMP (fabrica de detergents i sabons) durant més de 30 anys i Director, Secretari i Professor de l'Escola Municipal de Treball, intervenint molt activament en la seva recreació l'any 1940, sota la direcció del Sr. Ramon Valls i Fortich. Fins a la seva jubilació (l'any 1986) fou membre destacat i intervingué en la fundació de la "Asociación de Investigación de Detergentes (A.I.D.)", i del "Comité Español de la Detergencia (C.E.D.)", restant integrat als respectius: Consell Rector i Junta Directiva. En jubilar-se, ambdues institucions acordaren nomenar-lo Soci d'Honor.

Aficionat a l'Astronomia des de la seva adolescència, s'interessà més endavant per l'Astrofísica i la Cosmologia.

Tot això motivà la creació de l'Observatori que porta el seu nom.

trans.gif (807 bytes)

  Fundació Observatori Esteve Duran    

trans.gif (807 bytes)