asvsp.gif (5786 bytes)

trans.gif (43 bytes)
trans.gif (43 bytes)
spain.gif (899 bytes)
gea_transp.gif (1597 bytes)

   

 
                             

 

grog1.gif (890 bytes) grog3.gif (888 bytes) blank.gif (49 bytes)
blank.gif (49 bytes)

ANTECEDENTS

asvsp.jpg (12827 bytes)

En els darrers anys s'han vingut emprant als observatoris de Mollet i de Mollerussa petits telescopis de gran camp sobre muntures automàtiques per a la prospecció i seguiment de nous estels variables. Encara que solen treballar en base a àrees seleccionades, on es coneix que hi ha una variable o una estrella sospitosa de variabilitat, s'han descobert casualment en aquests camps nombroses estrelles variables desconegudes fins ara. Si això és així, en un programa coordinat en el que s'escombressin sistemàticament àmplies zones del cel, el nombre de deteccions de noves variables podria ser considerable. Basant-se en aquest fet, va néixer la idea de muntar en distints observatoris del Grup una sèrie de telescopis automàtics amb aquesta finalitat, cadascun d'ells escombrant unes àrees de cel predeterminades.

EL PROJECTE

El projecte té com a objectiu el dedicar diversos telescopis de gran camp automàtics, proveïts de càmera CCD i filtres per a fotometria, dedicats a la prospecció del cel per a la recerca de noves estrelles variables, per a la vigilància de determinades variables ja conegudes (per exemple estrelles de llarg periòde) i per al seguiment d'objectes celests de tot tipus, en el cas d'alertes i comunicats urgents. Els objectes trobats de major interès, s'inclourien en el programa habitual que segueixen els telescopis més grans del Grup.

PARTICIPANTS

De moment han manifestat la seva participació les estacions d'observació de Monegrillo, Mollet, Hostalets de Pierola, Observatori Astronòmic de Mallorca i Fundació Observatori Esteve Duran, que ja estan adeqüant el seu instrumental per a tal fi, si bé es tracta d'un programa obert a la participació de tothom que hi vulgui adherir-se i disposi dels mitjans d'observació necessaris.

RESULTATS PRELIMINARS

Des d'agost de 2001 s'estan realitzant proves per a la posada en marxa de l'All Sky Variable Star Patrol amb l'ajuda de petits telescopis automàtics proveïts de càmeres CCD. Les proves consisteixen tant en la definició del mètode d'observació a seguir, com en el desenvolupament del programari necessari per a poder analitzar de forma satisfactòria l'enorme quantitat de dades que generarà l'ASVSP. Per a tenir una idea del què això representa, només en aquesta fase de proves s'han generat i analitzat unes 100.000 imatges CCD de camps estel·lars.

r-15.jpg (13546 bytes)
Telescopis de prospecció de l'Observatori de Mollet.

diagram.gif (2957 bytes) Diagrama magnitud-dispersió per a detectar de forma automàtica les estrelles variables en un camp estel·lar. Les estrelles es disposen en una banda de dispersió d'amplària creixent típica per a la seva magnitud. Quan una estrella és variable té una dispersió major, proporcional al seu grau de variabilitat, destacant de la resta.

Malgrat de que es tracta encara d'un assaig previ al llançament del programa, en el decurs del mateix els dos primers telescopis emprats en aquesta tasca, situats a Mollet i a Monegrillo, ja han trobat un centenar de noves variables, la qual cosa dóna a entendre que l'ASVSP pot ser un èxit rotund una vegada s'hagin desenvolupat totes les eines necessàries, principalment de tipus informàtic que és la necessitat més urgent donat l'ingent volum de dades a processar cada nit.

c-1.gif (5043 bytes)c-2.gif (5850 bytes)

c-3.gif (5951 bytes)c-4.gif (4694 bytes)

Algunes variables periòdiques descobertes

Es disposa ja del programa SirusAst que permet el funcionament autònom dels telescopis sense intervenció humana, des de l'apuntat, identificació de camps, centrat, guia, enfocament, sincronització de l'hora, determinació del temps d'exposició, rebuig de dades dolentes, canvi de filtres, presa de darks i bias, així com la reducció automàtica de la fotometria per obertura sintètica i per PSF. Per la seva banda el programa Prospector identifica de forma automàtica les estrelles que són variables en un camp i permet l'anàlisi de les corbes de llum, tasca que es complementa amb el nostre ja clàssic AVE. També s'està treballant en el control remot dels telescopis per Internet.

moneg1.jpg (12223 bytes)

moneg2.jpg (14972 bytes)

Telescopi de prospecció de l'Observatori de Monegrillo. Es pot apreciar el motor d'enfocament i la roda de filtres que són controlats de manera automàtica pel programari de lectura de la càmera CCD.

PÀGINES RELACIONADES

amplia.gif (869 bytes) Història dels surveys d'estrelles variables i surveys actuals

amplia.gif (869 bytes) La fotometria amb petits telescopis

 

grog2.gif (888 bytes) grog4.gif (888 bytes)
blank.gif (49 bytes)
trans.gif (43 bytes)

 trans.gif (43 bytes)Grup d'Estudis Astronòmics      

trans.gif (43 bytes)
blank.gif (49 bytes)