cap_gea.gif

DINÀMICA DE SATÈL·LITS PLANETARIS

 

És bé conegut que com a conseqüència del seu moviment orbital al voltant de Júpiter, els seus quatre satèl·lits principals donen lloc a cada revolució a una sèrie de fenòmens perfectament visibles amb petits telescopis, com poden ser trànsits davant del planeta, ocultacions i eclipsis. Molt menys conegut és que cada 5,93 anys el Sol, juntament amb la Terra, creua el pla equatorial de l'òrbita de Júpiter, donant lloc a una successió d'eclipsis i ocultacions dels satèl·lits Galileans entre si. Per a diferenciar-els, els fenòmens descrits en primer lloc solen denominar-se fenòmens clàssics, mentre que els segons són coneguts com a fenòmens mutus.

Exemple d'un fenomen clàssic. En aquest cas el gràfic mostra el enregistrament fotomètric de la reaparició o emersión del satèl·lit Callisto darrere de l'ombra de Júpiter (J.M. Gómez). 

 

      Fenòmens mutus dels satèl·lits de Júpiter

 


 

     BIBLIOGRAFIA

 

puntet.gif (844 bytes)Arlot, J.E.: Ciel et Espace 202, 11-14, (1984).

puntet.gif (844 bytes)Arlot, J.E.: Annales de Physique, Col.1, Vol.1, 7-17 (1987).

puntet.gif (844 bytes)Arlot, J.E. i Thuillot, W.: en Coordination of Observational Projects in Astronomy. Cambridge University Press, 1989.

puntet.gif (844 bytes)Arlot, J.E. et al., entre ells Cano Gorini, J., Gómez Forrellad, J.M., A catalogue of the observations of the mutual phenomena of the Galilean satellites of Jupiter made in 1985 during the PHEMU85 campaign, Astronomy and Astrophysics Supplement Sèries, 82, 151 (1992).  

puntet.gif (844 bytes)Arlot, J.E. et al , entre ells Cano, J.A., Gómez Forrellad, J.M., Guarro, J., Vidal, J., A cataloguie of the observations of the mutual Phenomena of the Galilean satellites made in 1991 during the PHEMU91 campaign, Astronomy & Astrophysics Supplement Sèries 125, 399-405 (1997).

puntet.gif (844 bytes)Asknes, K. i Franklin, F.: IAPPP Communication 19, 23-25 (1985).

puntet.gif (844 bytes)Bergeal, L.: L'Astronomie 487-496, setembre 1987.

puntet.gif (844 bytes)Gómez Forrellad, J.M., Phénomènes mutuels des satellites de Jupiter en 1985. Observations effectuées par le GEA, Supp. Annales de Physique, 12, 79 (1987).  

puntet.gif (844 bytes)Morando, B.: en Guide de l'Observateur, Vol I, 261-284 . Edition Société d'Astronomie Populaire, Toulouse, 1987.

puntet.gif (844 bytes)Peek, B.M.: en The Planet Jupiter, Faber and Faber, London, 1958.
 

 

historia.gif (1440 bytes) Importancia.gif (2132 bytes) queson.gif (1582 bytes) com.gif (1878 bytes)

Msatel.gif (1661 bytes) fenomenos.gif (1748 bytes) home.gif (1457 bytes)

mapaweb.gif (1861 bytes)