cantosatel.gif

 

English2.gif (998 bytes)

pheclas.gif

Encara que l'astrometria de satèl·lits planetaris no és una activitat habitual del GEA, des de 1985 ha participat a totes les campanyes internacionals d'observació fotométrica dels anomenats fenòmens mutus dels satèl·lits de Júpiter i de Saturn. Ocasionalment aquestes tasques també s'han estès als denominats fenòmens clàssics o normals i a ocultacions lunars. 
... ...